Tượng chim thời Trần

Tượng chim
Niên đại: thế kỷ 13 
Kích thước: Cao 13,5cm, dài 16,5cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm