Thạp men lục thời Lý

Thạp men lục
Niên đại: thế kỷ 11 -12, thời Lý
Kích thước: Cao 27cm, đường kính miệng 17cm, đường đáy 14cm.
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm