Thủy trì đắp nổi sen kép

Thủy trì đắp nổi sen kép
Kích thước: đường kính miệng 8cm
Niên đại: thế kỷ 11 – 14, thời Lý – Trần
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm