Hộp phấn gốm Chu Đậu

Hộp phấn đắp nổi chú Hổ
Kích thước: đường kính miệng 7cm
Niên đại: thế kỷ 15, thời Lê
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm