Bát hoa văn men nâu mật

Bát hoa văn men nâu mật
Kích thước: đường kính miệng 18cm
Niên đại: thế kỷ 11 – 12, thời Lý
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm