Thu phong phiêu lạc ngô đồng diệp

Thu phong phiêu lạc ngô đồng diệp
Đường kính 15cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Mỹ Ngọc
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm