Đĩa ngô đồng

Đĩa ngô đồng
Đường kính 19,5cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Vòng xanh và chấm
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm