Dĩa đề tài Lâm Bô – Mai thê hạc tử

Dĩa đề tài Lâm Bô – Mai thê hạc tử
Đường kính 15cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Đãng Trai
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Phụ chú: Theo học giả An Chi, Lâm Bô là người Tiền Đường, đời nhà Tống. Vì không cầu danh lợi nên đã ẩn cư ở Tây Hồ, Cô Sơn. Ông không có vợ con, chỉ trồng mai và nuôi hạc làm bạn, do đó người đời mới có câu ‘mai thê, hạc tử’ (mai là vợ, hạc là con) để chỉ cuộc sống của ông. Ông cũng giỏi làm thơ và thơ vịnh mai của ông có hai câu đặc sắc được người đời ưa thích:

‘Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn’

Xem thêm