Ống men nâu thời Trần

Ống men nâu
Niên đại: thế kỷ 13-14, thời Trần
Kích thước: Cao 13cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm