Đỉnh men ngọc thời Lê

Đỉnh men ngọc
Niên đại: thế kỷ 13
Kích thước: Cao 7cm, đường miệng 13cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm