Ống men ngọc thời Trần

Ống men ngọc dáng Bá Huế Tôn
Niên đại: thế kỷ 14- 15, thời Trần – Lê
Cao 23,5cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm