Lục bình gốm Lái Thiêu

Lục bình gốm Lái Thiêu
Sản xuất giữa thể kỷ 20
Cao 44cm, đường kính miệng 14cm
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp.HCM

Ghi chú: Một bình ngũ sắc gốm Lái Thiêu trang trí hoa và minh văn hiếm gặp. Minh văn được thể hiện bằng chũ Hán theo lối ‘Thư – Họa’ với nội dung Cung – Hạ – Tân – Hỷ. Mộc ghi: Vĩnh Xuân – Sài Gòn.

Xem thêm