Gạc Bù Lệch gốm Sài Gòn xưa

Gạc Bù Lệch gốm Sài Gòn xưa
Sản xuất đầu thể kỷ 20
Kích thước: đường kính miệng ….cm
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp.HCM

Xem thêm