Dĩa màu gốm Nam Bộ

Dĩa màu gốm Sài Gòn xưa
Sản xuất đầu thể kỷ 20
Kích thước: đường kính 36cm, cao 4cm
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp.HCM

Xem thêm