Hoàng Thừa Ngạn đạp tuyết tầm mai

Hoàng Thừa Ngạn đạp tuyết tầm mai
Đường kính 13,7cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Kinh Sơn Phiến Ngọc
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm