Lu vẽ Tiêu Tiên

Lu vẽ Tiêu Tiên
Cao 22,5cm
Niên đại: thế kỷ 18 – thời Khang Hy
Xuất sứ: Trung Hoa
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm