Hồ lô men trắng ngà

Bình men trắng ngà
Niên đại: thế kỷ 15, thời Lê sơ
Kích thước: Cao 20cm, đường kính bụng 16cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm