Hồ lô 2 bầu chạm lộng gốm Biên Hòa

Hồ lô 2 bầu chạm lộng gốm Biên Hòa
Tích:
Sản xuất: giữa thể kỷ 20
Mộc:
Kích thước:


Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm