Hũ men xanh trổ đồng gốm Biên Hòa

Hũ men xanh trổ đồng gốm Biên Hòa
Sản xuất: giữa thể kỷ 20
Mộc: Biên Hòa
Kích thước:


Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm