Bình men biến hỏa gốm Biên Hòa

Bình Biên Hòa men xanh biến hỏa
Cao 24cm, đường kính chân 12cm
Làm năm 1968 (bài thi của học sinh)


Sưu tập: Đỗ Quyên (An Giang)

Xem thêm