Giỏ dâu hoa nâu thời Lý

Giỏ dâu hoa nâu
Niên đại: thế kỷ 11 – 13 (thời Lý)
Cao 15cm, đường kính miệng 17cm
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm