Gùa chân chim thế kỷ 11 – 13

Gùa chân chim men nâu
Niên đại thế kỷ 11 – 13 (thời Lý)
Cao 5,5cm, đường kính miệng 15,5cm
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm