Đĩa trà Mai lồng Thọ

Đĩa trà Mai lồng Thọ
Đường kính 17cm
Niên đại: đầu thế kỷ 19
Hiệu đề : Ngoạn Ngọc
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm