Đài sen men lục

Đài sen men lục
Niên đại: thế kỷ 11 – 13 (thời Lý)
Cao 4,5cm; đường kính miệng 14,5cm
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm