Cặp dĩa sơn thủy mãn họa hiệu Tùng Khê

Cặp dĩa sơn thủy mãn họa
Đường kính 16,5 cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Tùng Khê
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

 

Xem thêm