Dĩa Anh hùng độc lập

Dĩa Anh hùng độc lập
Đường kính 19,5 cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Tuyên Đức Niên Chế
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm