Bát men lục hoa văn thời Lý

Bát men lục hoa văn thời Lý
Kích thước: đường kính miệng 18cm
Niên đại: thế kỷ 11 – 12, thời Lý
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm