Ấm rượu Nghê thời Mạc

Ấm rượu Nghê thời Mạc, gốm men lam xám
Kích thước: Cao 24.5cm
Niên đại: Triều Mạc, thế kỷ 16
Trên thân để 4 ô mộc, không tráng men, khắc 4 chữ Phúc Lộc Phú Quý
Sưu tập: Lê Bá Hồng – Hải Phòng

Xem thêm