Ấm rượu cá chép thời Mạc

Ấm rượu cá chép thời Mạc, gốm men lam xám
Kích thước: Cao 22.5cm
Niên đại: Triều Mạc, thế kỷ 16
Trên thân khắc 4 chữ Phúc Lộc Khang Ninh
Sưu tập: Lê Bá Hồng – Hải Phòng

Xem thêm