MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

Thưa cùng các bác trên diễn đàn, đã lâu không vào góp vui cùng diễn đàn! Nay Long Trần xin được gừi tặng đến các bác một không gian nhò, tự bày biện theo ý thích, tạm đặt tên là ‘ Một Thoáng Hương Xưa’ với điểm nhấn là một  quả bầu bằng đồng đặt làm đỉnh xông trầm. Đỉnh bị mất nắp nên Long Trần tự ‘chế’ nắp bằng một cành gỗ. Kính mời các bác ghé chơi và chia sẻ. Long Trần kính!

Long Trần

Xem thêm