Lọ dáng Tỳ bà men phun và tham thái

Lọ dáng Tỳ bà men phun và tham thái
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 33cm; miệng 8,5cm; đáy 13,5cm
Niên đại: thế kỷ 19, thời Nguyễn
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm