Hồ lô trang trí đắp nổi Bát tiên

Hồ lô trang trí đắp nổi Bát tiên
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 36,5cm; ngang 12cm
Niên đại: thế kỷ 19, thời Nguyễn
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm