Dĩa mai lồng thọ vẽ vắt

Dĩa mai lồng thọ vẽ vắt
Đường kính 16 cm
Niên đại: thế kỷ 18
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm