Chum tứ linh men lam phun gốm Bát Tràng

Chum tứ linh men lam phun đề tài Long – Lân – Quy – Phụng
Gốm Bát Tràng
Niên đại : thế kỷ 19
Cao 46cm, đường kính miệng 19cm
Sưu tập: Hồng Trường – Hà Nội

Xem thêm