Cặp chân đèn thời Lê Trung Hưng

Cặp chân đèn
Niên đại: thế kỷ 17, thời Lê Trung Hưng
Kích thước: Cao: 37cm; chân đế: 16cm x 13cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm