Cặp chân đèn gốm hoa lam (phần dưới)

Cặp chân đèn gốm hoa lam (phần dưới)
Kích thước: Cao 43cm
Niên đại: Triều Mạc, Thế kỷ 16
Sưu tập: Hoàng Thanh Trung – Hải Phòng

Xem thêm