Bộ dầm chung trà Mai lồng Thọ

Bộ dầm chung trà Mai lồng Thọ
Đường kính 17cm
Niên đại: đầu thế kỷ 19
Hiệu đề : Ngoạn Ngọc
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

 

Xem thêm