Ấm dáng tỳ bà gốm Chu Đậu

Ấm dáng tỳ bà gốm Chu Đậu
Sản xuất vào khoảng thế kỷ 15 – thời Lê
Cao: 22cm
Sưu tập: Gia Phúc (Tp.HCM)

Xem thêm