Vert de Bien Hoa. Mến tặng anh annam, anh Gia Phúc và mời Diễn đàn thưởng ngoạn!

Chào Diễn đàn,
Theo đuổi 1 mai bình gốm Biên Hòa đến hơn 2 năm mới thành công. Tuy không là gì cả nhưng quá trình thật…gian nan…hì hì…
Vừa về là mang ra khoe Diễn đàn ngay tức khắc…
Và kèm theo là không gian…tập sự văn phòng đồ…
Mời Diễn đàn xem vui!
 
Lê Quang Hào

Xem thêm