trà và hoa

mến chào các bạn
… người xưa vì yêu trà ! nên chế ra trà cụ cho thỏa 4 mùa , rồi lại mê ẩm quanh năm nên bày ra độc ẩm , đối ẩm , quần ẩm … người mê điển tích thường cùng tri kỷ trà chuyện anh hùng , kẻ mê thi họa luôn cùng trà dưới tranh … cũng bởi yêu văn hóa trà nên đã góp nhặt được dăm ba bộ … nay xin chia sẻ cùng các bạn ‘ hồi 1 ‘ trà dưới hoa !
mến chúc các bạn ấm lòng
 
annam

Xem thêm