trà … tri âm

kính chào diễn đàn
… sau bao ngày ướp … ủ … nay vị trà đã đượm , sắc trà đã sánh … thân mời bạn Quang Hào , Huynh trưởng , tri kỷ Tràng An và ACE cùng ghé ẩm … ngoạn
mến chúc các tri kỷ một ngày mới hạnh phúc may mắn cát tường
 
annam

Xem thêm