‘TRÀ’ thân tặng bác Vương Chí Sình và kính các bác xem vui!

Định ngưng lại 1 chút để ‘lấy hơi’… hì hì, gặp đồ, không kìm được lại ‘tái nghiện’…hì hì, chụp vài hình thân tặng bác V.C. Sình (người chơi đồ ít mà tinh, em đang học hỏi theo) và kính các bác xem vui.

Cám ơn các bác ghé xem và nhận xét!

Gia Phúc

Xem thêm