Tìm hiểu cổ vật Việt qua “Nét cũ dấu xưa”

Từ xa xưa đến nay, cổ vật của tiền nhân để lại luôn là tài sản hết sức quý giá, giúp cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu được văn hóa, lịch sử và con người qua từng thời kỳ phát triển đất nước.

“Nét cũ dấu xưa” thể hiện tâm huyết trong công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tiền nhân. Ở đây, ngoài sự am hiểu, thông tuệ sâu sắc về đồ cổ, về mỹ thuật xưa của từng thời đại, thời kỳ, trường phái,… mà còn là cái tình hoài cổ, cái tình tri âm với cổ vật. “Nét cũ dấu xưa” đón khách tham quan, tìm hiểu các ngày trong tuần, từ nay đến 31-3-2019.

ĐÌNH DƯ

Theo sggp.org

Xem thêm