Thạp gốm hoa nâu #2

Thạp gốm hoa nâu #2
Niên đại: thời Trần, thế kỷ 13 – 14
Cao:

Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm