‘Thanh hoa’ kính các bác xem vui cuối tuần!

Có rượu, trà rồi…chỉ thiếu bộ môn ‘hút sách’ nữa…. mà tìm mãi không chiếc nào ưng cái bụng, thế rồi gặp, lại cà sê mới ‘đau’… họ cứ nói, sao không tầm lành tít mà chơi, thế mà không có lành nào vừa ý, chỉ thấy quả ‘thương binh’ này chấp nhận được…. vậy cứ cho nhập hội ‘Thanh Hoa’ 18 cho vui… 

Để y nguyên, không ‘dàn dựng sân khấu’. chụp vài tấm kính các bác xem vui cuối tuần!

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!

Gia Phúc

Xem thêm