‘TÊM TRẦU’ kính các bác xem vui cuối tuần!

Ngày xưa trầu têm cánh phượng, nên cái têm trầu cũng rồng bay phượng múa… hì hì, chỉ là cái têm trầu chất liệu bạc trắng, vật dụng hàng ngày mà các cụ ‘chơi’ ác quá…

Mời các bác xem vui cuối tuần 1 hiện vật thông dụng của VH trầu cau, ‘cái têm trầu’.

Gia Phúc

Xem thêm