Quan Âm Tara

Kính mời Diễn đàn cùng chiêm ngắm tượng Quan Âm Tara.
Đồng Biên Hòa
Cao 50cm.
Chúc Diễn đàn 1 tuần mới nhiều may mắn!
 
Lê Quang Hào

Xem thêm