Ống cắm nhang đắp nổi chim hoa

Ống cắm nhang đắp nổi chim hoa
Gốm: Cây Mai
Cao 39cm; đường kính miệng 14cm
Niên đại: thế kỷ 19
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm