‘Nhớ Mai’ kính các bác xem vui cuối tuần!

Ngày thường lang thang chợt gặp ‘Mai’, lại nhớ tới nhành mai ngày Tết… vậy nên kể cả ‘Tiền đình tạc dạ nhất chi mai’ cũng tầm về cho hả.

Cuối tuần kính các bác xem vui vài cành mai Việt còn sót!

Gia Phúc

Xem thêm