Người Đàn Bà Xứ Việt Miền Cao

Cuối tuần mời DĐ cùng thư giản và thưởng thức một pho tượng không chữ ký.  Những pho tượng tương tự đều được BTLS Hanoi liệt kê là tác phẩm của sinh viên Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương tại Hanoi.

Văn Quân

Xem thêm